Portal nauczycieli języka polskiego

Kontakt: Katarzyna Zioła-Zemczak 

kziola@wombb.edu.pl

Oferta na kwiecień i maj 2023

25.05 - spotkanie dla nauczycieli
w ramach sieci "W wielokulturowej szkole" - tym razem poświęcone kulturze romskiej

Mechanizmy stereotypizacji i myślenie my – oni  

warsztaty dla nauczycieli 


Kiedy? 23 maja o godz. 15.30-17.00


Gdzie? Platforma ZOOM


Szczegóły i zapisy tutaj: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=604446

Pełna oferta doskonalenia

Zapraszam do zapoznania się z ofertą doskonalenia przygotowaną przez nasz Ośrodek.

Szczegóły na stronie: https://www.wombb.edu.pl/?page_id=8194

Materiały do pobrania

W zakładce >> Egzamin ósmoklasisty

Omówienie egzaminu ósmoklasisty z kwietnia 2019 roku z wnioskami.

W zakładce >> W stronę praktyki

Notatka i definicja - propozycje ćwiczeń

W zakładce >> W stronę praktyki

Jak funkcjonalnie nauczać gramatyki? Propozycje zajęć.

W zakładce >> W stronę praktyki

Scenariusz lekcji oraz ćwiczenia dotyczące pracy z dłuższym tekstem dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia z zespołem Aspergera/autyzmem.

W zakładce >> Trochę teorii

Garść przydatnych informacji do pracy z uczniem z zespołem Aspergera/autyzmem

W zakładce >> Prawo oświatowe

Prezentacja dotycząca powinności opiekuna stażu

W zakładce >> Egzamin ósmoklasisty

Prezentacja z propozycjami ćwiczeń utrwalających znajomość lektur obowiązkowych, triminos, mapy mentalne

Diagnoza kompetencji ósmoklasistów

Materiały ćwiczeniowe do egzaminu ósmoklasisty

W zakładce >> W stronę praktyki

Materiały do pracy z lekturami (cykle lekcji): Quo vadis, Alicja w Krainie Czarów, Pan Tadeusz, Syzyfowe prace

Wiązki zadań do lektur: Syzyfowe prace, Quo vadis, W pustyni i w puszczy, Klątwa starej stróżki, Powrót taty, Akademia Pana Kleksa, Zemsta 

Zadania i ćwiczenia do tematów: budowanie akapitów i argumentów.

W zakładce >> Metodyczne ABC

Lista lektur w szkole podstawowej

Prezentacja o retoryce

Materiały do ćwiczeń w budowaniu akapitów i argumentów