Co każdy polonista wiedzieć powinien

Portal nauczycieli języka polskiego


Kontakt: Katarzyna Zioła-Zemczak

kziola@wombb.edu.pl


22 listopada

warsztaty poświęcone kształtowaniu umiejętności redagowania argumentów i budowania akapitów

szczegóły poniżej


29 listopada

konferencja metodyczna z częścią warsztatową poświęcona zagadnieniom retoryki w nowej podstawie programowej języka polskiego dla szkoły podstawowej

szczegóły poniżej

Aktualności - zapowiedzi

Warsztaty

Zapraszam na kolejne warsztaty poświęcone realizacji zapisów nowej podstawy programowej języka polskiego dla szkół podstawowych.

Tym razem dotyczyć one będą wprowadzanych już na etapie klas IV-VI elementów retoryki, tj. kształcenia umiejętności uczniów w zakresie

budowania akapitów i redagowania argumentów.

Warsztaty odbędą się 22 listopada (środa) o godz. 15.00 w RODN "WOM" w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25 s. 203.

Zapisy poprzez stronę Ośrodka: https://goo.gl/forms/KlDKuYDS0zQpb1Tg1


Więcej w zakładce >> Aktualności


Konferencja

Retoryka Twoja codzienna – dlaczego i jak uczyć świadomego wykorzystania języka (realizacja zapisów nowej podstawy programowej)

Konferencja i warsztaty dla nauczycieli języka polskiego

„Już przeszło 40 lat mówię prozą, nic o tym nie wiedząc” powiedział Molierowski bohater. Moglibyśmy powtórzyć to zdanie myśląc o retoryce. W pewnej mierze wszyscy stosujemy ją w codziennej komunikacji, choć wcale się nad tym nie zastanawiamy. Dlaczego jest nam to potrzebne? Co zyskujemy? Jak uczyć efektywnego wykorzystywania języka? Te pytania musimy postawić sobie odnosząc je do zapisów nowej podstawy programowej z języka polskiego.

Termin: 29 listopada 2017, godz. 15.00 – 18.00

Miejsce: RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011 (parter)

Zapisy przez formularz na stronie Ośrodka: https://goo.gl/forms/5kXUhHq9wG2aIFKm2

Więcej informacji o spotkaniu w zakładce >> Aktualności


Aktualności - relacje

Co wynika z porównania starej i nowej podstawy programowej? – relacja z warsztatów

Od 1 września 2017 r. w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej obowiązuje nowa podstawa programowa języka polskiego, natomiast w klasach V, VI szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum – postawa z 2009 r.

Poświęcone temu zagadnieniu warsztaty odbyły się 9 listopada w naszym Ośrodku i cieszyły się dużym powodzeniem. Nauczyciele mogli skonfrontować nie tylko zapisy obu dokumentów, a także porównać zaproponowane w nich koncepcje kształcenia polonistycznego. W ramach podsumowania sformułowali wnioski do pracy z uczniami.

Więcej informacji o spotkaniu w zakładce >> Aktualności

Więcej o nowej podstawie programowej w zakładce >> Nowa podstawa programowaPo co chcę (się) uczyć tego, czego (się) uczę?

Ocenianie kształtujące jako narzędzie definiujące sens uczenia i uczenia się


W sobotę 28 października w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia adresowane do szerokiego grona nauczycieli języka polskiego i języków obcych, których tematem była koncepcja, elementy i strategie oceniania kształtującego.

Istotą spotkania było zaszczepienie nauczycielom idei oceniania, którego celem jest wspomaganie rozwoju ucznia poprzez informowanie go, na jakim etapie aktualnie się znajduje i co powinien zrobić, by się rozwijać.

Liczymy na to, że nauczyciele, którzy brali udział w sobotnich zajęciach, oraz inni zainteresowani tematem stworzą sieć nauczycieli oceniających kształtująco.

Tematykę tę chcemy poszerzać na specjalnie przygotowanym dla Państwa kursie.

Więcej informacji o spotkaniu w zakładce >> Aktualności

Więcej o idei, elementach i strategiach oceniania kształtującego w zakładce >> Ocenianie w teorii i praktyce


Tytułem wstępu

Portal Co każdy polonista wiedzieć powinien poświęcony jest zagadnieniom nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, choć zaglądać może, oczywiście, każdy :)

W kolejnych zakładkach informacje na temat:

  • nowej podstawy programowej,
  • egzaminu ósmoklasisty,
  • obowiązującej każdego nauczyciela (nie tylko polonisty) dokumentacji,
  • zmian w przepisach prawa oświatowego.

Ponadto:

  • metodyczne ABC,
  • szkice i krótkie artykuły teoretyczne,
  • praktyczne rozwiązania: konspekty, scenariusze, przykłady dobrych praktyk,
  • ocenianie w teorii i praktyce.Nowa podstawa programowa


Od 1 września 2017 r. w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej obowiązuje nowa podstawa programowa stanowiąca część Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej


Więcej na ten temat w zakładce >> Nowa podstawa programowa języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty


W 2019 r. uczniowie klas ósmych jako pierwsi będą pisać egzamin ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Od roku 2021/2022 dodatkowo będzie przeprowadzany egzamin z jednego z pięciu przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.

Egzamin będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów (podobnie jak miało to miejsce w przypadku sprawdzianu szóstoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego), natomiast jego wynik nie będzie miał wpływu na ukończenie przez ucznia szkoły. Będzie natomiast brany pod uwagę w trakcie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

1 września Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory zawierające opis egzaminu i przykładowe zadania.

W grudniu mają ukazać się pierwsze arkusze egzaminacyjne.


Więcej na ten temat w zakładce >> Egzamin ósmoklasistyMetodyczne ABC


Wiedza metodyczna w pigułce - i ta kanoniczna, i ta nowsza, czyli objaśnienie wielu pojęć, które każdy polonista obowiązkowo znać musi.


Więcej na ten temat w zakładce >> Metodyczne ABC


Trochę teorii

Dział prezentujący zagadnienia związane z dydaktyką języka polskiego od strony teoretycznej, tj. wszystko to, co pozwoli poszerzyć wiedzę nauczyciela, jego umiejętności i szeroko pojęte kompetencje (również wychowawcze)


Więcej na ten temat w zakładce >> Trochę teorii

W stronę praktyki


Propozycje rozwiązań metodycznych: scenariusze zajęć, konspekty lekcji, przykłady dobrych praktyk,

ale również

warte polecenia książki dla dzieci i młodzieży, przydatne dla nauczycieli adresy bibliograficzne z zakresu metodyki nauczania i in.


Więcej na ten temat w zakładce >> W stronę praktyki


Ocenianie w teorii i praktyce


Ocenianie jako wieloaspektowe działania to jedno z największych wyzwań, przed jakim staje nauczyciel. I uczeń również - każda ocena niesie bowiem ze sobą pewien ładunek emocjonalny

Jak oceniać, by motywować do pracy?

Jak oceniać sprawiedliwie?

Jak uniknąć błędów w ocenianiu?


Więcej na ten temat w zakładce >> Ocenianie w teorii i praktyce


Dokumentacja nauczyciela polonisty


Obowiązujące nauczyciela języka polskiego dokumenty to:

podstawa programowa języka polskiego

program nauczania

wymagania edukacyjne

rozkład materiału/plan wynikowy


Więcej na ten temat w zakładce >> Dokumentacja nauczyciela polonisty

Obowiązujące przepisy prawa


Informacje na temat aktualnych przepisów prawa oświatowego, których nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać i które musi wdrażać.


Więcej na ten temat w zakładce >> Obowiązujące przepisy prawa