Portal nauczycieli języka polskiego

Kontakt: Katarzyna Zioła-Zemczak

kziola@wombb.edu.pl

Zaczynamy rok szkolny 2022/2023

10.09 - spotkanie dla nauczycieli polonistów uczących dzieci przybyłe z Ukrainy

8.09 - spotkanie integracyjne dla nauczycieli Ukraińców pracujących w polskich szkołach

Sieci współpracy!

Sieć współpracy nauczycieli współorganizujących proces kształcenia


Z nami nauczysz się mówić po ukraińsku!

Tylko u nas kurs języka ukraińskiego przygotowany z myślą o nauczycielach.

Słownictwo pomagające zrozumieć ucznia i jego rodziców w sytuacjach bardziej i mniej oficjalnych.

Zajęcia z native spikerem!!!

Godzina tylko 10 zł!

Płatność w ratach!


Uczeń z zagranicy - bank materiałów i informacji

Zachęcam do zapoznania się z materiałami przygotowanymi dla uczniów z SPE - przydatne także do pracy z uczniem z zagranicy

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lektury-dostepne-


Jak pracować zdalnie z uczniami?

Szkoła podstawowa

Lektury on-line

 • Pan Tadeusz

 • Świtezianka

 • Opowieść wigilijna

 • Zemsta

 • Mikołajek

 • baśnie

dostępne tutaj

Nauka o języku

 • Przysłówek

 • Czasownik i opowiadanie

dostępne tutaj

Formy wypowiedzi

 • Wywiad

 • Opowiadanie

 • Autocharakterystyka

dostępne tutaj

Narzędzia dla nauczyciela

Propozycje narzędzi do wykorzystania dostępne tutaj

Materiały dodatkowe dla nauczycieli

Retoryka dostępne tutaj

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, propozycje zabaw dostępne tutaj

Udostępnione przez nauczycieli

Powtórki i zadania - lektury, zagadnienia gramatyczne w wersji online: dostępne tutaj

Padlety: dostępne tutaj

Znalezione w Sieci

Przepisy Adama Mickiewicza na Wielkanoc

https://wakelet.com/wake/eaeaa637-c013-4b46-a5fa-627d93da53ef

Szkoły ponadpodstawowe

(autorstwo, wybór, opracowanie: dr Dorota Siwor)

Lektury on-line

 • adaptacje

 • ekranizacje

 • słuchowiska

dostępne tutaj

O lekturach w szkole ponadpodstawowej

dostępne tutaj

Lektury - powtórka przed maturą

dostępne tutaj

Konteksty:

audiodeskrypcje dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, w tym:

 • Walenty Wańkowicz, „Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale”

 • Artur Grottger, „Ucieczka Henryka Walezego z Polski”

 • Jan Matejko, „Stańczyk”

 • Aleksander Gierymski, „Żydówka z pomarańczami”

 • Władysław Podkowiński, „Ulica Nowy Świat w Warszawie w dzień letni”

 • Józef Mehoffer, „Dziwny ogród”

 • Józef Chełmoński , „Bociany”

Dostępne: http://www.mnw.art.pl/multimedia/audiodeskrypcje/

Lektury do matury czytają aktorzy bielskiej Banialuki

więcej tutaj

Dla bibliotekarzy

Propozycje lektur i zajęć

więcej tutaj

Biblioterapia

Darmowa książka dla dzieci o koronawirusie

Informacje i filmik na stronie:

https://www.coprzeczytac.pl/ksiazka-dla-dzieci-o-koronawirusie-za-darmo/

Książka do pobrania:

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/wiadomosci/czytaj/darmowa-ksiazka-elektroniczna-o-koronawirusie-dla-dzieci/

Zasoby internetowe - materiały dla uczniów

Projekt MEN i TVP „Szkoła z TVP”

Codziennie lekcje języka polskiego dla klas IV-VIII

https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-z-tvp


Zdalne lekcje - dla wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum (starego i nowego typu):

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje


Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla ósmoklasistów. Codziennie od godz. 9.00 dostępne będą nowe zadania z przedmiotów egzaminacyjnych - języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Dostęp na stronie: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/


Zbiory zadań dla maturzystów:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/


Na stronie ZNP pojawiły się propozycje zajęć online:

https://znp.edu.pl/zajecia-online-materialy-dla-nauczycieli-i-uczniow/


Blog Centrum Edukacji Obywatelskiej poświęcony edukacji zdalnej:

https://blog.ceo.org.pl/edukacja-zdalna/


Polecane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

https://globalna.padlet.org/1/CiekaweMaterialy?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=EGiE_79_03.2020

Gra Przygody Literatusa - o manipulacji, perswazji i fake newsach

https://media.ceo.org.pl/aktualnosci/przygody-literatusa

Zabawy słowem - publikacja dla nauczycieli

https://domowy.ceo.org.pl/sites/default/files/sites/default/files/uploads/domowy_ksiazka_2019.pdf


eTwinning Polska - zasoby do edukacji zdalnej

Baśniowy Esacpe Room

https://etwinning.pl/basniowy-escape-room/

Z dala - a blisko - lekcje języka polskiego online

https://etwinning.pl/z-dala-a-blisko-lekcje-jezyka-polskiego-online/

Escape room Hobbit

https://etwinning.pl/hobbit/

Escape room Felix, Net i Nika

https://etwinning.pl/escape-room-felix-net-i-nika/

Oferta doskonalenia

Zapraszam do zapoznania się z ofertą doskonalenia przygotowaną przez nasz Ośrodek.

Szczegóły na stronie: https://www.wombb.edu.pl/?page_id=81944

Materiały do pobrania

W zakładce >> Egzamin ósmoklasisty

Omówienie egzaminu ósmoklasisty z kwietnia 2019 roku z wnioskami.

W zakładce >> W stronę praktyki

Notatka i definicja - propozycje ćwiczeń

W zakładce >> W stronę praktyki

Jak funkcjonalnie nauczać gramatyki? Propozycje zajęć.

W zakładce >> W stronę praktyki

Scenariusz lekcji oraz ćwiczenia dotyczące pracy z dłuższym tekstem dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia z zespołem Aspergera/autyzmem.

W zakładce >> Trochę teorii

Garść przydatnych informacji do pracy z uczniem z zespołem Aspergera/autyzmem

W zakładce >> Prawo oświatowe

Prezentacja dotycząca powinności opiekuna stażu

W zakładce >> Egzamin ósmoklasisty

Prezentacja z propozycjami ćwiczeń utrwalających znajomość lektur obowiązkowych, triminos, mapy mentalne

Diagnoza kompetencji ósmoklasistów

Materiały ćwiczeniowe do egzaminu ósmoklasisty

W zakładce >> W stronę praktyki

Materiały do pracy z lekturami (cykle lekcji): Quo vadis, Alicja w Krainie Czarów, Pan Tadeusz, Syzyfowe prace

Wiązki zadań do lektur: Syzyfowe prace, Quo vadis, W pustyni i w puszczy, Klątwa starej stróżki, Powrót taty, Akademia Pana Kleksa, Zemsta

Zadania i ćwiczenia do tematów: budowanie akapitów i argumentów.

W zakładce >> Metodyczne ABC

Lista lektur w szkole podstawowej

Prezentacja o retoryce

Materiały do ćwiczeń w budowaniu akapitów i argumentów

Tytułem wstępu

Portal Co każdy polonista wiedzieć powinien poświęcony jest zagadnieniom nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, choć zaglądać może, oczywiście, każdy :)

W kolejnych zakładkach informacje na temat:

 • nowej podstawy programowej,

 • egzaminu ósmoklasisty,

 • obowiązującej każdego nauczyciela (nie tylko polonisty) dokumentacji,

 • zmian w przepisach prawa oświatowego.

Ponadto:

 • metodyczne ABC,

 • szkice i krótkie artykuły teoretyczne,

 • praktyczne rozwiązania: konspekty, scenariusze, przykłady dobrych praktyk,

 • ocenianie w teorii i praktyce.Nowa podstawa programowa


Od 1 września 2017 r. w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej obowiązuje nowa podstawa programowa stanowiąca część Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej


Więcej na ten temat w zakładce >> Nowa podstawa programowa języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty


W 2019 r. uczniowie klas ósmych jako pierwsi będą pisać egzamin ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Od roku 2021/2022 dodatkowo będzie przeprowadzany egzamin z jednego z pięciu przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.

Egzamin będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów (podobnie jak miało to miejsce w przypadku sprawdzianu szóstoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego), natomiast jego wynik nie będzie miał wpływu na ukończenie przez ucznia szkoły. Będzie natomiast brany pod uwagę w trakcie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

1 września Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory zawierające opis egzaminu i przykładowe zadania.

W grudniu mają ukazać się pierwsze arkusze egzaminacyjne.


Więcej na ten temat w zakładce >> Egzamin ósmoklasistyMetodyczne ABC


Wiedza metodyczna w pigułce - i ta kanoniczna, i ta nowsza, czyli objaśnienie wielu pojęć, które każdy polonista obowiązkowo znać musi.


Więcej na ten temat w zakładce >> Metodyczne ABC


Trochę teorii

Dział prezentujący zagadnienia związane z dydaktyką języka polskiego od strony teoretycznej, tj. wszystko to, co pozwoli poszerzyć wiedzę nauczyciela, jego umiejętności i szeroko pojęte kompetencje (również wychowawcze)


Więcej na ten temat w zakładce >> Trochę teorii

W stronę praktyki


Propozycje rozwiązań metodycznych: scenariusze zajęć, konspekty lekcji, przykłady dobrych praktyk,

ale również

warte polecenia książki dla dzieci i młodzieży, przydatne dla nauczycieli adresy bibliograficzne z zakresu metodyki nauczania i in.


Więcej na ten temat w zakładce >> W stronę praktyki


Ocenianie w teorii i praktyce


Ocenianie jako wieloaspektowe działania to jedno z największych wyzwań, przed jakim staje nauczyciel. I uczeń również - każda ocena niesie bowiem ze sobą pewien ładunek emocjonalny

Jak oceniać, by motywować do pracy?

Jak oceniać sprawiedliwie?

Jak uniknąć błędów w ocenianiu?


Więcej na ten temat w zakładce >> Ocenianie w teorii i praktyce


Idea, elementy i strategie oceniania kształtującego w zakładce >> Ocenianie w teorii i praktyce


Dokumentacja nauczyciela polonisty


Obowiązujące nauczyciela języka polskiego dokumenty to:

podstawa programowa języka polskiego

program nauczania

wymagania edukacyjne

rozkład materiału/plan wynikowy


Więcej na ten temat w zakładce >> Dokumentacja nauczyciela polonisty

Obowiązujące przepisy prawa


Informacje na temat aktualnych przepisów prawa oświatowego, których nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać i które musi wdrażać.


Więcej na ten temat w zakładce >> Obowiązujące przepisy prawa