Co każdy polonista wiedzieć powinien

Portal nauczycieli języka polskiego


Kontakt: Katarzyna Zioła-Zemczak

kziola@wombb.edu.pl

Konferencja

Czy wiesz, iloma językami władacie Ty i Twój uczeń?

Konferencja o różnojęzyczności już 20 kwietnia o 15.00.

szczegóły w zakładce >> Aktualności


Warsztaty

Zróbmy to po swojemu! - tym razem poświęcone "Panu Tadeuszowi" Adama Mickiewicza

szczegóły w zakładce >> Aktualności


Warsztaty

Zróbmy to po swojemu! - ruszył cykl warsztatów o nowych lekturach

Materiały do Alicji w Krainie Czarów i Quo vadis w zakładce >> W stronę praktyki

szczegóły poniżej

Kalendarz wydarzeń

Konferencja: Czy wiesz, iloma językami władacie Ty i Twój uczeń?

Konferencja o różnojęzyczności już 20 kwietnia o 15.00.


Lektury obowiązkowe i nadobowiązkowe

Ruszył cykl warsztatów Zróbmy to po swojemu!, którego celem jest wyposażenie nauczycieli w bazę autorskich narzędzi do pracy z lekturami obowiązkowymi - szczegóły poniżej

Kolejne spotkanie poświęcone "Panu Tadeuszowi" Adama Mickiewicza już 26 kwietnia o 16.00.


Warsztaty z aktorem - trwają zapisy na 20-godzinny kurs dla nauczycieli opiekujących się szkolnymi kołami teatralnymi i animatorów kultury

szczegóły poniżej

Aktualności

Zmiany w prawie oświatowym

Od 1 stycznia lub od 1 września 2018 r. czekają nas zmiany w prawie oświatowym, dotyczące m.in. oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego czy urlopu dla poratowania zdrowia.

Więcej na ten temat w zakładce >> Obowiązujące przepisy prawa


20-godzinne warsztaty z aktorem!

Dla chętnych, zainteresowanych doskonaleniem w zakresie przygotowania uczniów do małych form teatralnych, został uruchomiony

kurs z aktorem Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Panem Sławomirem Miską.

Zaplanowano 4 moduły po 5 godzin.

Podane na stronie Ośrodka terminy (luty-marzec 2018 r.) są orientacyjne.

Zapisy na stronie RODN "WOM" w zakładce E-rejestracja na kursy.

Bezpośredni link:

https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1399

Do zobaczenia na zajęciach.

Aktualności - relacje

Zróbmy to po swojemu!

Nowa lista lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych jest dużo obszerniejsza niż w poprzedniej podstawie programowej (pełna lista lektur w zakładce >> L). Znajomość ich treści będzie sprawdzana na przyszłorocznym egzaminie ósmoklasisty. W związku z powyższym nauczyciele stanęli przed nie lada wyzwaniem – jak zmotywować ucznia do dogłębnego poznania lektury oraz zorganizować proces nauczania języka polskiego, by znaleźć czas na rzetelnie omówienie tekstów.

Tematyce tej został poświęcony cykl warsztatów Zróbmy to po swojemu, w ramach którego pierwsze spotkanie odbyło się 15 marca 2018 r. w naszym Ośrodku.

W trakcie zajęć cieszących się dużym powodzeniem (33 uczestników) nauczyciele wspólnie opracowali własne, autorskie propozycje cyklu zajęć dotyczących Alicji w Krainie Czarów L. Carrolla, integrujących różne treści kształcenia.

Więcej na ten temat w zakładce >> Aktualności − relacje


Przed egzaminem - budowanie wiązek zadań

Od wielu lat w dydaktyce języka polskiego zaleca się tak organizować proces nauczania, by ukazywać uczniom zależność między różnymi treściami kształcenia oraz ich wszechstronne zastosowanie. Dotyczy to zwłaszcza funkcjonalnego wykorzystania wiedzy o języku do analizy dzieł literackich i innych tekstów kultury. Mówiła o tym m.in. dr Maria Romanowska na grudniowej konferencji poświęconej egzaminowi ósmoklasisty, prezentując propozycję pracy z fragmentem Pana Tadeusza A. Mickiewicza. Zagadnieniu temu poświęcone były warsztaty Przed egzaminem ‒ budowanie wiązek zadań integrujących różne treści kształcenia, które odbyły się w naszym Ośrodku 10 stycznia br.

Więcej na ten temat w zakładce >> Aktualności − relacje

Materiały prelegentów dostępne są w zakładce >> W stronę praktyki


Egzamin ósmoklasisty

Wdrażana właśnie reforma oświaty zakłada, że nauka w ośmioklasowej szkole podstawowej kończy się egzaminem. Musimy jako nauczyciele zrobić wszystko, by jak najlepiej przygotować do niego uczniów. To z pewnością wyzwanie, bowiem czasu jest bardzo mało, uczniowie obecnej klasy VII weszli niejako w środek nowo skonstruowanego procesu edukacyjnego. Dlatego też 14 grudnia zorganizowaliśmy z naszym Ośrodku konferencję: Egzamin ósmoklasisty – jak dobrze przygotować do niego uczniów.

O strukturze egzaminu, typach zadań i o tym, jak pomóc uczniowi się do niego przygotować mówili nasi prelegenci - dr hab. Krzysztof Biedrzycki z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Maria Romanowska z OKE w Jaworznie.

Więcej na ten temat w zakładce >> Aktualności − relacje

Materiały prelegentów dostępne są w zakładce >> Egzamin ósmoklasisty


„Kochajcie teatr w sobie, a nie siebie w teatrze”

„Kochajcie teatr w sobie, a nie siebie w teatrze” – pod takim hasłem przewodnim 7 grudnia w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia teatralne skierowane do nauczycieli – opiekunów szkolnych kół teatralnych i animatorów kultury. Prowadził je aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Sławomir Miska.

Zajęcia miały przede wszystkim wymiar praktyczny, a ich celem było wyposażenie nauczycieli w kompetencje pozwalające na taką pracę z młodymi ludźmi, aby pomóc im wyrażać emocje, porozumiewać się i rozumieć siebie, innych ludzi, świat.

Zaproponowana tematyka oraz zastosowane przez prowadzącego metody spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Uczestniczki tej formy doskonalenia zgłosiły potrzebę przeznaczenia większej liczby godzin na tego typu zajęcia. Dlatego też uruchomiony został 20-godzinny kurs dla wszystkich chętnych poszerzyć swe kompetencje w zakresie pracy nad powstawaniem małych form teatralnych. Szczegóły na stronie: https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1399.

Więcej na temat spotkania w zakładce >> Aktualności − relacje


Retoryka Twoja codzienna - relacja z konferencji

29 listopada w naszym Ośrodku odbyła się konferencja poświęcona realizacji zapisów nowej podstawy programowej języka polskiego w obrębie III wymagania ogólnego Tworzenie wypowiedzi, tj. elementom retoryki w praktyce szkolnej.

Spotkanie składało się z trzech części:

 • wykładu „Retoryka: historia – praktyka – nauczanie” wygłoszonego przez wykładowczynię Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewelinę Warumzer;
 • prezentacji „Dyskusja jako metoda pracy. Wykorzystanie wiadomości i umiejętności z zakresu retoryki w pracy z tekstami literackimi” zawierającej propozycje metodyczne konsultantki Ośrodka Katarzyny Zioła-Zemczak;
 • części warsztatowej poświęconej manipulacji i perswazji poprowadzonej przez Dorotę Siwor, konsultantkę Ośrodka.

Więcej na temat spotkania w zakładce >> Aktualności − relacje

Prezentacja E. Warumzer „Retoryka: historia – praktyka – nauczanie” w zakładce >> Metodyczne ABC

Prezentacja „Dyskusja jako metoda pracy. Wykorzystanie wiadomości i umiejętności z zakresu retoryki w pracy z tekstami literackimi” w zakładce >> W stronę praktyki


Budowa akapitów i redagowanie argumentów – relacja z warsztatów

22 listopada w naszym Ośrodku miały miejsce warsztaty metodyczne poświęcone realizacji zapisów nowej podstawy programowej w obrębie III wymagania ogólnego Tworzenie wypowiedzi, tj. budowania akapitów i redagowania argumentów.

Spotkanie w większości poświęcone było praktycznym rozwiązaniom w zakresie kształcenia u uczniów umiejętności wskazanych w podstawie programowej języka polskiego, które będą sprawdzane m.in. na egzaminie ósmoklasisty.

Zaproponowane zostały różnorodne ćwiczenia obejmujące zarówno działania analityczne (praca na tekście), jak i twórcze (samodzielne budowanie akapitów i redagowanie argumentów).


Więcej na temat spotkania w zakładce >> Aktualności − relacje

Więcej o akapitach i argumentach w zakładce >> Metodyczne ABC

Przykłady ćwiczeń i zadań dotyczących budowania akapitów i redagowania argumentów w zakładce >>

W stronę praktyki


Tytułem wstępu

Portal Co każdy polonista wiedzieć powinien poświęcony jest zagadnieniom nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, choć zaglądać może, oczywiście, każdy :)

W kolejnych zakładkach informacje na temat:

 • nowej podstawy programowej,
 • egzaminu ósmoklasisty,
 • obowiązującej każdego nauczyciela (nie tylko polonisty) dokumentacji,
 • zmian w przepisach prawa oświatowego.

Ponadto:

 • metodyczne ABC,
 • szkice i krótkie artykuły teoretyczne,
 • praktyczne rozwiązania: konspekty, scenariusze, przykłady dobrych praktyk,
 • ocenianie w teorii i praktyce.Nowa podstawa programowa


Od 1 września 2017 r. w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej obowiązuje nowa podstawa programowa stanowiąca część Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej


Więcej na ten temat w zakładce >> Nowa podstawa programowa języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty


W 2019 r. uczniowie klas ósmych jako pierwsi będą pisać egzamin ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Od roku 2021/2022 dodatkowo będzie przeprowadzany egzamin z jednego z pięciu przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.

Egzamin będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów (podobnie jak miało to miejsce w przypadku sprawdzianu szóstoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego), natomiast jego wynik nie będzie miał wpływu na ukończenie przez ucznia szkoły. Będzie natomiast brany pod uwagę w trakcie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

1 września Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory zawierające opis egzaminu i przykładowe zadania.

W grudniu mają ukazać się pierwsze arkusze egzaminacyjne.


Więcej na ten temat w zakładce >> Egzamin ósmoklasistyMetodyczne ABC


Wiedza metodyczna w pigułce - i ta kanoniczna, i ta nowsza, czyli objaśnienie wielu pojęć, które każdy polonista obowiązkowo znać musi.


Więcej na ten temat w zakładce >> Metodyczne ABC


Trochę teorii

Dział prezentujący zagadnienia związane z dydaktyką języka polskiego od strony teoretycznej, tj. wszystko to, co pozwoli poszerzyć wiedzę nauczyciela, jego umiejętności i szeroko pojęte kompetencje (również wychowawcze)


Więcej na ten temat w zakładce >> Trochę teorii

W stronę praktyki


Propozycje rozwiązań metodycznych: scenariusze zajęć, konspekty lekcji, przykłady dobrych praktyk,

ale również

warte polecenia książki dla dzieci i młodzieży, przydatne dla nauczycieli adresy bibliograficzne z zakresu metodyki nauczania i in.


Więcej na ten temat w zakładce >> W stronę praktyki


Ocenianie w teorii i praktyce


Ocenianie jako wieloaspektowe działania to jedno z największych wyzwań, przed jakim staje nauczyciel. I uczeń również - każda ocena niesie bowiem ze sobą pewien ładunek emocjonalny

Jak oceniać, by motywować do pracy?

Jak oceniać sprawiedliwie?

Jak uniknąć błędów w ocenianiu?


Więcej na ten temat w zakładce >> Ocenianie w teorii i praktyce


Idea, elementy i strategie oceniania kształtującego w zakładce >> Ocenianie w teorii i praktyce


Dokumentacja nauczyciela polonisty


Obowiązujące nauczyciela języka polskiego dokumenty to:

podstawa programowa języka polskiego

program nauczania

wymagania edukacyjne

rozkład materiału/plan wynikowy


Więcej na ten temat w zakładce >> Dokumentacja nauczyciela polonisty

Obowiązujące przepisy prawa


Informacje na temat aktualnych przepisów prawa oświatowego, których nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać i które musi wdrażać.


Więcej na ten temat w zakładce >> Obowiązujące przepisy prawa