Pan Tadeusz

"Pan Tadeusz" online -

zbiór przydatnych linków i propozycji zajęć

Do pobrania przez uczniów tekst epopei narodowej

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html


Do pobrania gotowa prezentacja o lekturze:

http://www.orpeg.pl/index.php/prezentacje-z-lekcji

M.in. geneza, objaśnienie tytułu dzieła, informacje o czasie i miejscu akcji, analiza Inwokacji, prezentacja bohaterów, objaśnienie pojęcia „epopeja”, wielogatunkowość dzieła.


O genezie epopei w audycji radiowej Na paryskim bruku, czyli jak powstał „Pan Tadeusz” – fragm. audycji Elżbiety Marcinkowskiej i Elżbiety Hartwig. Wizyta w warszawskim Muzeum Literatury, rozmowa z dyrektorem placówki, Januszem Odrowąż-Pieniążkiem

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1153798,Na-paryskim-bruku-czyli-jak-powstal-Pan-TadeuszDo wykorzystania (po weryfikacji) różne zadania sprawdzające znajomość lektury:

https://wordwall.net/pl-pl/community/pan-tadeusz


Geneza utworu, najważniejsze informacje o dziele, charakterystyka bohaterów, historia a fikcja w utworze:

https://epodreczniki.pl/a/soplicowskie-afery-awantury-rodzinne-i-afekty-milosne-z-wielka-historia-w-tle/DNNdteAlM


Materiał rozszerzający: "Pan Tadeusz" a gawęda szlachecka; obyczajowość szlachecka

https://epodreczniki.pl/a/soplicowska-codziennosc-w-gawedzie-obyczajowej/DhzhNNQV


Analiza opisu sadu, pojęcia: ożywienie (animizacja), uosobienie (personifikacja):

https://epodreczniki.pl/a/fragment-krajobrazu/D1FZOTXV3


Koncert Wojskiego krok po kroku:

https://epodreczniki.pl/a/uczta-dzwiekow/D1Edz6mA9


Opis burzy – analiza i interpretacja:

https://epodreczniki.pl/a/poetycki-opis-zjawiska-atmosferycznego/DeFQJzwK0


Wskazanie źródeł narodowego mitu, szerokie konteksty – materiał uzupełniający:

https://epodreczniki.pl/a/pan-tadeusz-wczoraj-i-dzis-w-kregu-mitow-i-rekwizytow-narodowych/DTyJLUVED


Walory artystyczne opisów pejzaży, pogłębiona charakterystyka postaci – materiał uzupełniający:

https://epodreczniki.pl/a/w-galerii-pejzazy-i-portretow-literackich-soplicowa/DAkAhCCml


Tytuły, honor i stroje, czyli w szlacheckim świecie – wprowadzenie do obyczajowości sarmackiej:

https://epodreczniki.pl/a/tytuly-honor-i-stroje-czyli-w-szlacheckim-swiecie/DZbNETJPb


Narzędzia wypracowane na platformie Learning Apps przez Panią Annę Wójcik-Jachowicz, która prowadzi w naszym Ośrodku zacięcia poświęcone wykorzystaniu TiK w pracy z lekturą:

¢http://ajachowicz.blogspot.com/2019/03/pan-tadeusz-learning-apps.html