Zemsta

„Zemsta” online - zajęcia online i przydatne linki


Wprowadzenie do lektury:

https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/237


Do pobrania (przeczytania online) tekst komedii Fredry:

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta.html


Narodowe słuchanie „Zemsty”:

https://www.polskieradio.pl/166


Rekonstrukcja zamku Kamieniec w Odrzykoniu:

https://www.youtube.com/watch?v=zVgapqyiEZs


„Idź, serdeńko, bo cię trzepnę” – Zemsta o kłótni i zgodzie

https://epodreczniki.pl/a/idz-serdenko-bo-cie-trzepne---zemsta-o-klotni-i-zgodzie/D5uI9VCPU

Geneza komedii, informacje o Aleksandrze Fredrze, świat przedstawiony lektury, definicja komedii, rodzaje komizmu i ich przykłady w tekście, pamiętniki Fredry jako kontekst, plakat teatralny i filmowy


Ćwiczenia interaktywne na platformie Learningapps (jest sporo, poniżej wybór):


Moje propozycje ćwiczeń i zadań

Zemsta

Mapa mentalna

załącznik do ćwiczeń

Zemsta_Aleksandra_Fredry.pdf