S


Spójność wypowiedzi


Wyznaczniki spójności wypowiedzi:

  • gramatyczne: konstrukcje składniowe, wyrazy i wyrażenia spajające, użycie czasu i osoby;
  • leksykalne: powtórzenia słów, środki nawiązania semantycznego bądź słowotwórczego.

W praktyce szkolnej ćwiczymy osiąganie spójności wypowiedzi poprzez stosowanie:

  • paralelizmów składniowych (W moim pierwszym argumencie…, W następnym argumencie…);
  • wyrazów i wyrażeń spajających – spójników (ale, i, lub) lub tzw. spójników wtórnych (inaczej mówiąc, słowem, na przykład); zaimków względnych (jak, gdzie, który), wyrażeń nawiązujących (po pierwsze, po drugie, z jednej strony, zacznę od, przejdę do…)
  • uzasadnionych powtórzeń, np. Opiszę Tomasza. O tym właśnie Tomaszu wiele można by powiedzieć.


Syzyfowe prace


Materiały z warsztatów poświęconych Syzyfowym pracom

Propozycje_zajec.pdf