Czasownik

Czasownik i jego funkcja w opowiadaniu

Czasownik rządzi w opowiadaniu - czasowniki w czasie przeszłym, odmiana czasownika przez osoby i liczby, rodzaj czasownika w czasie przeszłym, czasowniki dokonane i niedokonane

https://epodreczniki.pl/a/czasownik-rzadzi-w-opowiadaniu/DD8y0fjg