E


Emisja głosu

Pozycje warte przeczytania:

  • A. Łastik, Poznaj swój głos..., Warszawa 2009.
  • B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do emisji głosu, Kraków 2003.
  • B. Toczyska, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007.
  • B. Toczyska, Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama, Gdańsk 2003.
  • A. Walencik-Topiłko, Głos jako narzędzie, Gdańsk 2009.
  • B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia, Kraków 1998.