Z

Zespół Aspergera

Wskazówki do pracy z uczniem z autyzmem

i zespołem Aspergera

uczeń z autymem i ZA


Materiały do pracy z uczniem z ZA

Lem_2
Stanisław Lem
Scenariusz1_ZA
Karta_pracy_Herbert