Egzamin ósmoklasisty


Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_j%C4%99zyk%20polski_E8_standardowy.pdf


Vademecum nauczyciela do pobrania ze strony:

https://www.ore.edu.pl/2021/01/egzamin-osmoklasisty-w-2021-roku-vademecum-nauczyciela/Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 z wnioskami i rekomendacjami

Egzamin_2019.pdf

Prezentacja - utrwalenie treści lektur obowiązkowych

Materiały z warsztatów Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - vademecum nauczyciela

Lektury_utrwalanie (1).pdf


Triminos

Materiały z warsztatów Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - vademecum nauczyciela


Wystarczy wydrukować, zalaminować i wyciąć - gotowy materiał do pracy!

Trimino - Czas i miejsce akcji.pdf


Trimino - Bohaterowie.pdf


Mapy mentalne

Materiały z warsztatów Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - vademecum nauczyciela


Zadanie polega na wykreśleniu nieprawdziwych informacji/niewłaściwych cytatów.


Pan_Tadeusz.pdf
Czy_znasz_ten_utwr (1).pdf


Diagnoza kompetencji ósmoklasisty


jest dostępna na stronie:

https://cke.gov.pl/diagnoza-kompetencji-osmoklasistow/


Informatory o egzaminie ósmoklasisty


Na stronie CKE dostępne są informatory o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego dla:

uczniów bez niepełnosprawności i i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polski.pdf

uczniów słabosłyszących i niedosłyszących

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P7_polski.pdf

niewidomych:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/informator-o-egzaminie-osmoklasisty-od-roku-szkolnego-20182019_czarnodruk/

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P8_polski.pdf
Arkusze egzaminacyjne


Na stronie CKE od 18 grudnia dostępne są przykładowe arkusze arkusze egzaminacyjne dla uczniów:

  • bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EO_1)

Arkusz egzaminacyjny

Zasady oceniania rozwiązań zadań

  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EO_2)

Arkusz egzaminacyjny

Zasady oceniania rozwiązań zadań

  • słabowidzących_czcionka 16 pkt (EO_4)

Arkusz egzaminacyjny

Zasady oceniania rozwiązań zadań

  • słabowidzących_czcionka 24 pkt (EO_5)

Arkusz egzaminacyjny

Zasady oceniania rozwiązań zadań

  • niewidomych_czarnodruk (EO_6)

Arkusz egzaminacyjny

Zasady oceniania rozwiązań zadań

  • niesłyszących i słabosłyszących (EO_7)

Arkusz egzaminacyjny

Zasady oceniania rozwiązań zadań

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (EO_8)

Arkusz egzaminacyjny

Zasady oceniania rozwiązań zadań

  • z mózgowym porażeniem dziecięcym (EO_Q)

Arkusz egzaminacyjny

Zasady oceniania rozwiązań zadań

  • którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (EO_C)

Arkusz egzaminacyjny

Zasady oceniania rozwiązań zadańMateriały z konferencji poświęconej egzaminowi ósmoklasisty, która odbyła się 14 grudnia 2017 r.


Prezentacja dr. hab. Krzysztofa BiedrzyckiegoKrzysztof Biedrzycki egzamin 8 klasa.pdf

Materiały dr Marii Romanowskiej dotyczące zadań rozszerzonej odpowiedzi


Elementy retoryki w podstawie i kryteriach oceniania wypowiedzi.pdf
Elementy twórcze w podstawie i kryteriach oceniania.pdf