Świtezianka

Tekst ballady do pobrania tutaj:


Romantyzm - o epoce

Mapa mentalna w wersji online

https://xn--jzyk-polski-rrb.pl/mapy/Romantyzm.html


Lekcja Ballada o pannie z jeziora:

  • tekst i nagranie audio ballady
  • definicja ballady
  • analiza elementów świata przedstawionego: czas, miejsce akcji, bohaterowie
  • charakterystyka narratora
  • realizm i fantastyka
  • rola natury w balladzie
  • problematyka moralna utworu
  • plakat jako forma wypowiedzi plastycznej

Mapa mentalna do wykorzystania w trakcie pracy

(uzupełnienia przez ucznia - jako forma notatki)

Switezianka_mapa.pdf