Przysłówek

Przebiegle i skutecznie - tak działa detektyw:

https://epodreczniki.pl/a/przebiegle-i-skutecznie---tak-dziala-detektyw/DRjNNDGqt

 • komiks
 • co to jest przysłówek
 • ćwiczenia redakcyjne


Od przysłówków głowa nie boli

https://epodreczniki.pl/a/od-przyslowkow-glowa-nie-boli/D17vnWF3N

 • pytania przysłówka
 • funkcje przysłówka w tekście
 • przysłówki odprzymiotnikowe
 • ćwiczenia redakcyjne


Słówka o przysłówkach

https://epodreczniki.pl/a/slowka-o-przyslowkach/Da6xNtZwS

 • pytania przysłówka
 • przysłówki odprzymiotnikowe
 • przysłówki w związkach frazeologicznych i przysłowiach
 • stopniowanie przysłówków
 • pisownia nie z przysłówkami


Opisywanie i określanie rzeczy i czynności

https://epodreczniki.pl/a/opisywanie-i-okreslanie-rzeczy-i-czynnosci/DuitGCltl

 • funkcje przymiotników i przysłówków w tekście


Ćwiczenie interaktywne Stopnie przysłówka

https://wordwall.net/pl/resource/404692/stopniowanie-przys%C5%82%C3%B3wk%C3%B3w


Moja propozycja ćwiczeń -

w postaci gotowej karty pracy dla ucznia

 • fragmenty „Przygód Tomka Sawyera” i „Ani z Zielonego Wzgórza”
 • funkcjonalne wykorzystanie wiedzy gramatycznej
 • ćwiczenia redakcyjne
Przyslowek_redakcyjne