Prawo oświatowe

Nowe regulacje prawne dotyczące egzaminów

i rekrutacji

Przepisy prawa dotyczące nauczania zdalnego

Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół:


Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

Nauczyciel polonista opiekunem stażu

Prezentacja ze spotkania


Warsztaty_Opiekun stażu.pdf